Verwijsindex – Huisartsenpraktijk Bloemendal – Barneveld
Uw huisarts in Barneveld

Welkom bij Huisartsenpraktijk Bloemendal!

Huisartsenpraktijk Bloemendal Wethouder Rebellaan 128 3771 KA Barneveld

Verwijsindex

De verwijsindex

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen.

  1. Hoe werkt het?

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om jou en je kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij je kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex.

Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt.

  1. Match en Gezinsmatch

Indien er meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn en ondersteuning bieden, dan krijgen zij hiervan bericht, dat heet een ‘match’. Soms zijn professionals bij meerdere kinderen uit hetzelfde gezin betrokken. Als dit het geval is ontstaat er een Gezinsmatch. Zo kunnen zij makkelijk met elkaar contact opnemen en zorgen dat de plannen voor de verschillende kinderen in het gezin op elkaar worden afgestemd. Uiteraard speel jij hierin ook een rol!

  1. Welke informatie is bekend?

In de Verwijsindex leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat geen inhoud in. Alleen naam, geslacht, geboortedatum en de gegevens van de professional zijn bekend. De Verwijsindex vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn.

‘Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals, die direct betrokken zijn bij dat betreffende kind. Er kan dus niet gezocht worden naar kinderen of jongeren in het systeem door níet betrokken professionals.  Een professional kan voor maximaal 2 jaar zijn betrokkenheid aangeven. Daarna wordt het gegeven van betrokkenheid 5 jaar bewaard. De professional mag wel altijd afwegen om opnieuw aan te geven betrokken te zijn bij je kind.

  1. Veilig

De MULTIsignaal Verwijsindex is goed beveiligd. Dat moet ook volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De professional informeert de ouders en/of de jongere wanneer hij gebruik maakt van de Verwijsindex. Wanneer de professional na een match inhoudelijke informatie wil delen en contact wil opnemen met een andere professional, wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd. Inhoudelijke informatie kan niet worden vastgelegd in de Verwijsindex.

  1. Wie doet er mee met de Verwijsindex?

Aan de Verwijsindex doen alleen organisaties mee die werken met jeugdigen tot 23 jaar. De gemeenten leveren de Verwijsindex aan deze organisaties. Veel gemeenten zijn een regionale samenwerking aangegaan. De MULTIsignaal Verwijsindex is zodoende opgedeeld in verschillende regionale Verwijsindexen. Dit zorgt voor meer overzicht en eenvoudiger beheer. Alle regio’s zijn via de Landelijke Verwijsindex met elkaar verbonden.

  1. Landelijke Verwijsindex

Elke gemeente in Nederland is aangesloten op een regionale Verwijsindex. Alle regionale Verwijsindexen zijn gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex. Hierdoor kunnen er dus ook matches tussen professionals uit andere gemeenten of regio’s ontstaan.

  1. Wat zijn je rechten?

Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan de jongere. Vanaf 16 jaar is kennisgeving alleen aan de jongere zelf verplicht.

Betrokkenen hebben een aantal andere rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op verzet.

Je kunt via de gemeente waar je woonachtig bent gebruik maken van je rechten. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Meer informatie hieromtrent kun je terugvinden op de website van de Verwijsindex in je eigen regio http://multisignaal.nl/regios/